PERSONVERNERKLÆRING

Sist oppdatert: 26 oktober, 2023
Personvernerklæring 

Gjelder fra: 07.06.23

Sist oppdatert: 26.10.23

Versjon: 1.0

1. GENERELT

Som behandlingsansvarlige har vi en lovpålagt forpliktelse i henhold til pengespillforskriftene til å behandle spillernes personopplysninger for å gi dem mulighet til å delta i spill og levere tilleggstjenester. Denne personvernerklæringen forklarer hvilke personopplysninger vi samler inn fra spillere, hvorfor vi samler dem inn og hvordan vi bruker dem.

Nettstedet www.rebellioncasino.com («Casino», «Nettsted», «Selskap», «Vi», «Oss», «Vår») eies og drives av Dama N.V., et selskap registrert og etablert i henhold til lovene på Curaçao, med registreringsnummer 152125 og registrert adresse på Scharlooweg 39, Willemstad, Curaçao. Dama N.V. Er lisensiert og regulert av Antillephone N.V. (lisensnummer 8048/JAZ2020-013).

Hvis du har andre spørsmål angående denne personvernerklæringen eller beskyttelsen av opplysningene dine, kan du kontakte personvernansvarlig på [email protected]

Ved å registrere en spillerkonto på nettstedet bekrefter du at du godtar denne personvernerklæringen. Hvis du ikke godtar vilkårene i personvernerklæringen og ikke ønsker å gi oss personopplysningene vi trenger, kan du ikke bruke dette nettstedet.

Vær oppmerksom på at denne personvernerklæringen utgjør en avtale mellom deg og selskapet. Vi kan med jevne mellomrom gjøre endringer i personvernerklæringen. Selv om vi vil gjøre vårt beste for å varsle deg om slike endringer, anbefaler vi at du sjekker personvernerklæringen regelmessig. Din fortsatte bruk av nettstedet og/eller tjenestene på nettstedet vil utgjøre ditt samtykke til personvernerklæringen. 

2. INFORMASJON VI SAMLER INN

Personopplysningene som vi kan be om å bruke og behandle skal omfatte, uten begrensning:

a) Alle opplysningene du oppgir til oss når du fyller ut skjemaene på kontoregistreringssidene våre samt all annen informasjon som du sender inn via nettstedet eller via e-post (f.eks. for- og etternavn, fødselsdato, e-postadresse og telefonnummer);

b) Korrespondanse gjort med oss via nettstedet, e-post, chat eller gjennom andre kommunikasjonsmidler;

c) All spillerkonto-transaksjonshistorikk, enten dette skjer via nettstedet eller via andre kommunikasjonsmidler;

d) Nettstedsinnlogginger og deres detaljer, inkludert trafikkdata, GeoIP-posisjonsdata, nettleser/enhetsdata, weblogger, aktivitetslogger og annen trafikkinformasjon registrert i systemet vårt;

e) Dokumenter og bevis som vi med rimelig grunn har bedt om for å verifisere kontoen din, behandle innskudd eller uttak og for å utføre kontroller mot svindel (på eget initiativ eller som kreves av gjeldende lovgivning). Slike bevis kan omfatte skanning av pass, lønnsslipper, kontoutskrifter osv.

f) Deltakelser i undersøkelser eller andre kundevurderinger som vi kan utføre fra tid til annen.

3. SLIK BRUKER VI OPPLYSNINGENE DINE

Vi behandler personopplysningene vi samler inn fra deg for å levere våre tjenester. Spesielt vil vi bruke dem til følgende formål:

a) Behandling av innsatser og transaksjoner. Dette inkluderer din bruk av kredittkort og nettbetalingssystemer.

b) Tilby spill- og andre tilleggstjenester som du oppsøker på nettstedet vårt.

c) Gi kundestøtte, for eksempel hjelp til å sette opp og administrere kontoen din. 

d) Identifisere og utføre nødvendige verifikasjonssjekker.

e) Å gi registrerte spillere informasjon om kampanjetilbudene våre, eller å formidle kampanjeannonser fra våre utvalgte forretningspartnere, tilknyttede selskaper og affiliates (kun hvis spillere spesifikt har samtykket til å motta slikt markedsføringsmateriell). 

f) Overholdelse av juridiske forpliktelser, inkludert overholdelse av lover om hvitvasking av penger (AML) og bekjempelse av finansiering av terrorisme (CFT).

g) Overvåke og undersøke transaksjoner med det formål å forhindre svindel, misbruk av vilkår, hvitvasking av penger og annen forbudt eller lovstridig spillvirksomhet.

h) Analysere kundetrender gjennom markedsundersøkelser (deltakelse i undersøkelser er ikke obligatorisk, og du kan alltid velge å ikke delta).

i) Gjennomføre kartlegging og statistisk analyse av aggregert data.

4. MARKEDSFØRINGSKOMMUNIKASJON

Med mindre du har valgt å ikke motta reklamemateriell, kan vi bruke personopplysningene, inkludert e-postadressen og telefonnummeret, til å sende deg markedsføringskommunikasjon angående produkter, tjenester og kampanjer. Dette kan omfatte informasjon om produkter og tjenester fra våre forretningspartnere, for eksempel leverandører av casinospill.  

Hvis du ikke ønsker å motta slikt markedsførings- og reklamemateriell, kan du når som helst velge bort dette i innstillingene på spillerkontoen eller ved å kontakte kundesupport på [email protected].

Vær oppmerksom på at ved å akseptere en konkurransepremie eller gevinst fra oss, samtykker du til bruk av navnet og/eller kallenavnet ditt til markedsføring og salgsfremmende formål uten ekstra kompensasjon, bortsett fra i tilfeller der dette er forbudt ved lov.

5. NNHENTING AV PERSONOPPLYSNINGER

Vi vil ikke samle inn dine personopplysninger uten at du er klar over det. Vi kan imidlertid automatisk samle inn visse data om deg som du har gitt gjennom bruk av våre tjenester og gjennom samhandling med oss.

Vi kan også lovlig motta visse personopplysninger fra online leverandører og tjenesteleverandører, for eksempel bedrageriforebyggende selskaper. I tillegg forbeholder vi oss retten til å benytte tjenester fra tredjepartsleverandører for å gi teknisk support, for å behandle dine online transaksjoner og levere spillinnhold. 

Vær oppmerksom på at vi kan få tilgang til all informasjon du eventuelt gir til slike leverandører, tjenesteleverandører og tredjeparts e-handelstjenester. Vi forsikrer deg om at vi vil bruke og beskytte alle personopplysninger som er innhentet slik som beskrevet i denne personvernerklæringen. All informasjon du deler, vil bare bli gitt videre til tredjeparter utenfor selskapet i samsvar med denne personvernerklæringen og vi vil iverksette alle nødvendige tiltak for å sikre at våre avtaler med tredjeparts tjenesteleverandører alltid beskytter dine personopplysninger.

6. MOTTAKERE AV PERSONOPPLYSNINGER

Vi kan videreformidle informasjonen du har gitt oss til andre enheter innen vår gruppe av selskaper og til våre forretningspartnere. Disse selskapene inkluderer våre morselskaper, deres morselskaper og alle datterselskapene til disse respektive selskapene samt andre selskaper som vi driver virksomhet og har nødvendige avtaler med. Behandling av dine opplysninger kan utføres av selskapet eller av en annen enhet i vår gruppe av selskaper, som kan bruke tredjeparter for å oppfylle slike databehov.

Ansatte i selskapet, mer spesifikt databeskyttelsesansvarlig, hvitvaskingsansvarlig, betalings- og bedragerianalytikere, kundesupportagenter, medlemmer av temaet som ivaretar kundeforhold, VIP-spiller-administratorer og andre utvalgte ansatte vil også ha tilgang til dine personopplysninger for det formål å utføre sine oppgaver og gi deg hjelp. 

Ansatte som har tilgang til, eller er involvert i behandlingen av spillerens personopplysninger, har signert taushetserklæringer for å respektere den konfidensielle karakteren til spillerens informasjon i henhold til gjeldende spill-, databeskyttelses- og personvernlovgivning.

Det kan være nødvendig for oss eller våre tjenesteleverandører å overføre dine personopplysninger til land utenfor Den europeiske union (EU), Det europeiske frihandelsforbund (EFTA)-regionene og Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EEA) for å kunne tilby deg våre tjenester eller samarbeide med tjenesteleverandører og databehandlere. I henhold til personvernforordningen (GDPR) er vi imidlertid forpliktet til å sikre beskyttelsen av dine personopplysninger under slike overføringer.

Denne overføringen kan være nødvendig for å kunne tilby deg våre tjenester, som for eksempel:

a) Behandling av innsatser og transaksjoner.

b) Tilby spill- og andre tilleggstjenester som du oppsøker på nettstedet vårt.

c) Identifisere og utføre nødvendige verifikasjonssjekker.

For å garantere et tilstrekkelig beskyttelsesnivå for dine personopplysninger ved overføringer til tredjeland, iverksetter vi passende sikkerhetstiltak som er godkjent av EU-kommisjonens standard kontraktsklausuler for databeskyttelse. Vi iverksetter også alle nødvendige tiltak for å sikre at informasjonen og dataene dine behandles sikkert og i samsvar med denne personvernerklæringen og alle gjeldende personvernlover.

Ved å bruke våre tjenester og få tilgang til nettstedet vårt, aksepterer du mulig overføring av dine personopplysninger til tredjeland og implementeringen av disse sikkerhetstiltakene. Dersom du har spørsmål eller bekymringer rundt disse overføringene, er det bare å kontakte oss.

7. DELING AV OPPLYSNINGER MED TREDJEPARTER

Vi verken selger eller formidler dine personopplysninger til tredjeparter.

Vi kan utlevere dine personopplysninger dersom det kreves i henhold til lov, forskrift eller annen juridisk stevning eller rettskjennelse. Vi kan også utlevere dine personopplysninger til myndigheter eller rettshåndhevende instanser hvis vi mener det er nødvendig for å beskytte de legitime interessene til selskapet, dets kunder eller en tredjepart.

Personopplysninger vil kun bli delt med tredjeparter i følgende tilfeller:

a) Når vi er pålagt å gjøre det ved lov.

b) Dersom nettstedet har behov for å dele opplysninger med sine tilbydere av betalingsløsninger for å lette transaksjoner i henhold til personvernreglene. (Spesielt behandles de fleste bankkorttransaksjoner av Paysafe hvis personvernerklæring gjelder for slike transaksjoner).

c) For å overholde våre juridiske og forskriftsmessige plikter og vårt ansvar overfor de relevante lisens- og reguleringsmyndigheter samt alle plikter og vårt ansvar vi har i henhold til annen gjeldende lovgivning og til andre gjeldende lover i andre jurisdiksjoner.

d) Når selskapet mener at deling er nødvendig for å beskytte selskapets, spillerens eller andres sikkerhet, etterforske svindel eller svare på en forespørsel fra myndighetene.

e) Hvis våre leverandører av markedsføringstjenester trenger opplysningene for å kunne utføre oppgavene sine.

f) Til annen tredjepart med spillerens forhåndssamtykke til å gjøre dette.

Vi bruker tredjeparts databehandlere for å behandle begrensede personopplysninger på våre vegne. Slike tjenesteleverandører støtter nettstedet, spesielt knyttet til hosting og drift av nettsteder, markedsføring, analyse, forbedring av nettstedene og sending av nyhetsbrev via e-post. Vi skal sørge for at overføringen av personopplysningene til mottakeren er i samsvar med gjeldende personvernlovgivning, og at de samme forpliktelsene pålegges databehandleren som pålegges oss i henhold til den respektive tjenesteavtalen.

Nettstedene våre kan også inneholde funksjoner relatert til sosiale medier (f.eks. «del» eller «lik»-knapper). Slike funksjoner er levert av tredjeparts plattformer for sosiale medier som Facebook. Når data blir samlet inn på denne måten, styres behandlingen av personvernreglene til de respektive sosiale medieplattformene. I tillegg til ovennevnte kan vi også overføre personopplysninger hvis vi erverver nye virksomheter. Skulle selskapet gjennomgå endringer i strukturen, for eksempel fusjon, oppkjøp av et annet selskap eller delvis oppkjøp, er det sannsynlig at våre kunders personopplysninger vil bli inkludert i salget eller overføringen. Vi vil, i tråd med retningslinjene våre, informere spillerne våre via e-post før vi foretar slik overføring av personopplysninger.

Vær oppmerksom på at innholdet vårt kan lenke til tredjeparts nettsteder for å gi relevante referanser. Vi er ikke ansvarlig for slikt eksternt innhold, som kan inneholde separate retningslinjer for personvern og databehandling.

8. DATAARKIVERING

Som det fremgår av vilkårene våre, kan både du og casinoet når som helst beslutte å stenge spillerkontoen din. Etter stenging av kontoen, vil vi oppbevare dine personopplysninger så lenge loven krever det. Disse opplysningen skal bare brukes dersom det kreves av kompetente myndigheter i forbindelse med henvendelser angående økonomiske og skattemessige forhold, svindel, hvitvasking av penger eller etterforskning av annen ulovlig aktivitet.

Vi kan også beholde anonymiserte derivater av dine opplysninger for å forbedre innholdet og markedsføringskommunikasjonen vår der ingen automatisert beslutningstaking er involvert.

Vær oppmerksom på at på grunn av regelverk mot hvitvasking av penger i lisensierte spilljurisdiksjoner i EU, er vi forpliktet til å oppbevare personopplysninger om spillere som er sendt inn under registreringen og alle data som er overført i løpet av perioden en spillerkonto har vært operativ i minimum fem år etter siste spillertransaksjon eller kontostenging. Derfor kan vi ikke følge opp forespørsler om sletting før denne perioden er utløpt.

9. SIKRING AV PERSONOPPLYSNINGER

Vi erkjenner herved at når vi innsamler og behandler dine personopplysninger med det formål å administrere spillerkontoen din, er vi bundet av strenge juridiske bestemmelser om beskyttelse av personopplysninger. Følgelig prøver vi å beskytte personopplysningene og respektere personvernet ditt i samsvar med beste forretningsskikk og gjeldende regler. Vi legger vekt på å tilby sikre tjenester til spillerne, og vi vil ta alle rimelige forholdsregler for å sikre at alle opplysningene du har sendt til oss, forblir trygge.

Right to withdraw consent. In cases where we rely on your consent for the processing of personal data, you have a right to withdraw your consent at any time.

Tilgang til spillerkontoer er bare mulig med spillerens unike ID og passord. Du kan også sette opp tofaktorautentisering (2FA), som ekstra beskyttelse mot uautorisert bruk av kontoen din. Du er ansvarlig for å holde påloggingsinformasjonen din konfidensiell og sørge for at den ikke er tilgjengelig for andre.  

10. DINE RETTIGHETER

Personvernloven gir deg, som registrert, visse rettigheter under visse omstendigheter. Ifølge loven har du rett til å:

- be om tilgang til dine personopplysninger. Det vil si at du har rett til å be om, helt gratis, en kopi av personopplysningene vi har om deg

- be om korrigering av egne personopplysninger. Det vil si at dersom noen av personopplysningene vi har om deg er ufullstendige eller feilaktige, har du rett til å få disse korrigert. Husk imidlertid at vi kan kreve at du fremlegger bevis og dokumentasjon (som ID eller adressebevis) for å imøtekomme forespørselen. Den kan avvises på grunn av juridiske forpliktelser

- be om sletting av egne personopplysninger. Det vil si at du kan be om sletting av dine personopplysninger når vi ikke lenger har et juridisk grunnlag for å fortsette å behandle eller beholde dem. Vær klar over at denne retten ikke er absolutt, noe som innebærer at vi ikke er i stand til å tilfredsstille forespørselen din når vi i henhold til juridiske forpliktelser er forpliktet til å beholde opplysningene, eller når vi har begrunnet at oppbevaring av opplysninger er nødvendig for å forsvare oss i en juridisk tvist

- komme med innvendinger mot behandling av personopplysninger der vi henviser til våre legitime interesser (eller en tredjeparts) for å behandle dine opplysninger, og du føler at vår behandling av dine opplysninger påvirker dine grunnleggende rettigheter og friheter. I noen tilfeller kan vi imidlertid demonstrere at vi har et overbevisende legitimt grunnlag som kan overstyre dine rettigheter og friheter for å behandle dine opplysninger. Du kan sende inn dine innvendinger mot behandling av dine personopplysninger på grunnlag av de ovennevnte legitime selskapsinteressene ved å kontakte vår databehandler (DPO)

- be om begrensning av behandlingen av egne personopplysninger. Du kan be oss om å midlertidig holde tilbake behandlingen av egne personopplysninger i ett av følgende scenarier: (a) der du vil at vi skal fastslå nøyaktigheten av opplysningene, (b) der vår bruk av opplysningene er ulovlig, men du ikke ønsker at vi skal slette dem, (c) der du trenger at vi oppbevarer dine opplysninger selv når vi ikke lenger trenger dem for at du skal kunne etablere, utøve eller forsvare juridiske krav, eller (d) der du har protestert mot bruken av dine opplysninger, men vi må bekrefte om vi har et juridisk grunnlag til å bruke dem

- be om overføring av dine personopplysninger (dataportabilitet). Det vil si at du kan be oss om å utlevere visse opplysninger vi behandler om deg, slik at du kan overføre dem til en annen behandlingsansvarlig. Denne rettigheten gjelder kun for opplysninger innhentet via automatiserte midler som du opprinnelig ga samtykke til at vi kunne bruke, eller hvor vi brukte opplysninger til å utføre våre forpliktelser i henhold til en avtale med deg

- trekke tilbake samtykket ditt når som helst, ettersom vi er avhengig av ditt samtykke til å behandle opplysningene. Det å «velge bort» eller trekke tilbake samtykket vil ikke påvirke lovligheten av behandlingen utført av oss frem til tidspunktet du trekker samtykket tilbake. Det å trekke tilbake ditt samtykke betyr at du fremover ikke lenger ønsker at vi skal behandle opplysningene dine på en slik måte. Det vil si at du ikke lenger kan samtykke til at vi kan tilby deg visse tjenester (som for eksempel markedsføring. Du kan trekke ditt samtykke tilbake når som helst gjennom innstillingene i nettstedets kontoprofil

- sende en klage til en tilsynsmyndighet

For å utøve dine rettigheter som forklart ovenfor, kan det hende vi må be om å få spesifikk informasjon om deg for å kunne bekrefte din identitet. Dette er et sikkerhetstiltak for å være sikre på at personen vi utleverer dine personopplysninger til, virkelig er deg.

Vi vil gjøre det vi kan for å besvare alle legitime forespørsler innen en tidsramme på én måned fra innsending av en forespørsel. Dersom forespørselen din er særlig kompleks, eller dersom du har gjort flere forespørsler i løpet av en viss tidsperiode, kan det ta noe lengre tid. I slike tilfeller vil vi varsle deg om dette.

11. KONTAKTE OSS

Du kan når som helst kontakte oss angående retningslinjene hvis du ønsker å:

a) bekrefte nøyaktigheten av personopplysningene vi har samlet inn om deg 

b) forhøre deg om bruken av personopplysningene

c) forby fremtidig bruk av opplysningene for direkte markedsføringsformål

d) oppdatere eller rette opp enhver opplysning du har gitt oss. (I slike tilfeller må du fremlegge bevis vi med rimelighet kan kreve for å gjennomføre slike endringer). Merk at det er ulovlig å gi oss falsk informasjon om deg, og det er ditt ansvar å sørge for at vi alltid blir oppdatert med riktige opplysninger

Vi har utnevnt en databeskyttelsesansvarlig («DPO»), som er ansvarlig for å føre tilsyn med spørsmål i forbindelse med denne personvernerklæringen. Ta kontakt med DPO dersom du har spørsmål om denne personvernerklæringen på [email protected].

I tillegg har du i henhold til personvernforordningens artikkel 77 rett til å sende inn klage relatert til databehandlingen din til en tilsynsmyndighet, særlig i EU-landet hvor du har fast bopel, arbeidssted eller stedet en angivelig overtredelse har funnet sted.

12. RETNINGSLINJER FOR BRUK AV INFORMASJONSKAPSLER

Når du besøker nettstedet, samler systemet vårt automatisk inn informasjon om besøket ditt, for eksempel nettleseren din, IP-adressen og det henvisende nettstedet. Denne innsamlingen kan gjøres i samarbeid med våre plattformleverandører og partnere. De kan gi oss generelle demografiske data eller bruksdata om besøkende på nettstedet. Vi bruker ikke automatisk innsamlet informasjon til å identifisere deg personlig uten å motta ekstra samtykke.

For å samle inn den aktuelle informasjonen bruker vi informasjonskapsler og lignende sporingsverktøy. Informasjonskapsler er små tekstfiler som er lagret på datamaskinen eller utstyret ditt når du besøker nettsidene våre. Noen av informasjonskapslene er viktige for at nettstedet skal fungere; andre forbedrer opplevelsen din på nettstedet og hjelper oss med å levere en bedre service. Nedenfor er de typene informasjonskapsler vi bruker og til hvilke formål disse benyttes.

Nødvendige informasjonskapsler muliggjør navigering og grunnleggende funksjonalitet på nettstedene, for eksempel tilgang til medlemsområdene på nettstedet.

Funksjonelle informasjonskapsler lar oss analysere bruken av nettstedet og valgene dine på nettstedet (f.eks. øktnøkkelen, språket eller regionen), slik at vi kan lagre disse innstillingene og gi deg en mer personlig tilpasset opplevelse.

Annonseringskapsler lar oss måle hvor effektiv innholdsmarkedsføringen vår er. Disse informasjonskapslene leveres av våre partnere for å spore nettstedbesøk og nye spillerregistreringer fra annonsering. Vi deler ikke dine personopplysninger (for eksempel navn eller e-post) med tilknyttede partnere, bortsett fra data om nettstedets besøk som samles inn direkte av slike annonseringsinformasjonskapsler. Imidlertid kan nettstedets besøksdata knyttes til annen personlig informasjon som er samlet inn gjennom andre kilder av leverandørene. Den sistnevnte eksterne databehandlingen styres av personvernvarslene og retningslinjene til disse tredjepartsleverandørene.

I tillegg til det ovennevnte bruker vi en rekke tredjeparts tjenesteleverandører som også setter informasjonskapsler på dette nettstedet for å levere tjenestene de leverer til oss. Slike tjenester inkluderer, men er ikke begrenset til å hjelpe oss med å forbedre opplevelsen din ved å spore aktiviteten din på nettstedet, måle effektiviteten til nettstedet og effektiviteten til våre markedsføringskampanjer.

De fleste nettlesere godtar automatisk informasjonskapsler. Hvis du foretrekker det, er det mulig å blokkere noen eller alle informasjonskapsler, eller slette informasjonskapsler som allerede er satt ved å endre nettleserinnstillingene. Vi anbefaler imidlertid at du ikke blokkerer eller sletter informasjonskapsler, da dette kan begrense bruken av nettstedet.

13. NETENT-SPILL

Når du spiller casinospill utviklet av NetEnt, gjelder også personvernerklæringen til NetEnt. Denne finner du her.

Vi bruker informasjonskapsler for å tilby en bedre brukeropplevelse. Ved å bruke nettstedet vårt godtar du våre retningslinjer for bruk av informasjonskapsler.